Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz

Vaše zkušenosti

 

Níže můžete psát své názory a zkušenosti, jak jste spokojeni s dalšími společnostmi zde zmiňované ,,podnikatelky", kterých není málo. 

Nebojte se napsat Váš názor, je to ponaučení také pro druhé.

Myslím, že pro spokojenost klientů ať již stávajících, nebo nových, jsou Vaše informace a zkušenosti dost zajímavé a hlavně důležité.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: za mříže s ní

(Koukal, 13. 3. 2015 21:01)

Souhlasím. Tepláky si určitě navlíkne, dříve nebo později.

Pírková versus RDO Bruntál

(Koukal, 5. 3. 2015 21:06)

Přesně takto podnikají Reality dražby obchod s.r.o Bruntál, kde jako jednatelka pracovala podvodnice Pírková. http://www.novinky.cz/domaci/363366-realitni-makler-osalil-majitele-bytu-volavkou-byla-pritelkyne.html

CHcete zpět Vaše peníze? - podávejte žaloby

(exitus podvodníkům, 14. 2. 2015 15:07)

Spáchala na Vás Pírková podvod? Uživá si nelegálně Vašich peněz? Vysmívá se Vám jak jste ji na podv. jednání naletěli? Dává Vám na jevo jak je chytrá a nikdo z Vás na její připravené podvody nemá? PODEJTE NA P'IRKOVOU ŽALOBU - Lépe udělat aspoň něco,- než neudělat vůbec nic. Takovým podnikatelským rychlokvaškám/ viz" Pírková / nesmíte dát šanci pokračovat v jejich podv. aktivitách. ( Příště může podvést např. Vaše rodiče, děti nebo kamarády.) Pokd ji soud její podnikání nezakáže, bude v podvodech pokračovat. To je přeci v našem právním státě normální.- Co není zakázáno je dovoleno.- Zdraví čtenář vebu

Už jim sklaplo

(XXX, 14. 2. 2015 10:41)

http://www.novinky.cz/finance/361677-podnikali-neplatili-sekali-dluhy-ted-jim-ale-sklaplo.html

čas

(xxxxx, 11. 2. 2015 11:00)

Tak teď, už jen počkat, až ji odsoudí a podat podněty na příslušné úřady opětovně.
Kdyby někdo tedy věděl o nějakém odsouzení, ihned se s touto informací podělte...

Odpověď živnostenský úřad - neoznačené provozovny, sídla atd.

(Živnostenský úřad - Hranice, 11. 2. 2015 10:26)

k Vašemu podnětu uvádíme, že bylo provedeno místní šetření u společností FLIPR INVEST s.r.o. IČ 278 53 632 a MONTERRO s.r.o. IČ 287 77 948. Skutečnosti zjištěné při tomto místním šetření byly postoupeny příslušným živnostenským úřadům, Úřad městské části Praha 3 a Úřad městské části Praha 4. Paní Pírková jako fyzická osoba má své živnosti přerušeny.

Obecně k podnikání lze říci, že podnikat může každý kdo splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti ust. § 6 živnostenského zákona. Jednou z těchto podmínek je i bezúhonnost. Dle ust. § 6 odst.2 živnostenského zákona se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo předmětem podnikání.

Živnostenský úřad tedy může odebrat podnikateli jeho živnostenské oprávnění pouze na základě pravomocného rozsudku, ve kterém byl podnikatel odsouzen za trestnou činnost, vědomou, která souvisí s jeho podnikáním. Vyšetřování hospodářskou kriminálkou takovýmto podnětem k odebrání živnostenského oprávnění není.

Odpověď z ČNB na podnět k prošetření

(ČNB, 11. 2. 2015 10:15)

Česká národní banka obdržela dne 14. 1. 2015 Vaše podání, ve kterém poukazujete na podnikání pojišťovacího zprostředkovatele, společnosti FLIPR INVEST s.r.o., a jeho jednatelky, paní Naděždy Pírkové. Uvádíte, že paní Pírková i společnost FLIPR INVEST s.r.o. jsou vyšetřováni hospodářskou kriminální policií za úvěrové podvody.
Česká národní banka jako správní orgán vykonává dohled nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu stanoveném zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích“). Výše uvedené právní předpisy opravňují Českou národní banku kontrolovat, zda subjekty působící na finančním trhu plní své zákonné povinnosti, a v případě, že je zjištěno porušení, je možné ukládat opatření k nápravě či v krajním případě takové porušení sankcionovat. Ani v případě zjištění protiprávního jednání či jiného pochybení dohlížených subjektů však Česká národní banka není oprávněna jakkoliv zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi těmito subjekty a jejich klienty či s nimi spolupracujícími osobami. V takových záležitostech je nutné obrátit se přímo na příslušný soud, který je v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, orgánem kompetentním pro řešení obdobných sporů a oprávněným k posouzení předložených důkazů ve všech souvislostech.Česká národní banka k Vašemu podání uvádí, že informace v něm obsažené využije v rámci své dohledové činnosti. Výkon dohledu České národní banky však podléhá povinnosti mlčenlivosti a Česká národní banka Vás vzhledem k této skutečnosti nemůže informovat o případných konkrétních krocích, které v této věci ve vztahu k dohlíženým subjektům učinila či do budoucna učiní.

V obecné rovině pak Česká národní banka uvádí, že pojišťovací zprostředkovatel musí splňovat podmínku důvěryhodnosti, která je blíže vymezena v ustanovení § 19 a § 20 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. V případě, že pojišťovací zprostředkovatel ztratí svoji důvěryhodnost, Česká národní banka podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích svým rozhodnutím zruší jeho zápis v registru pojišťovacích zprostředkovatelů. Ke ztrátě důvěryhodnosti pojišťovacího zprostředkovatele, který je fyzickou osobou, pak může ve smyslu výše citovaných zákonných ustanovení dojít mj. pravomocným odsouzením pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin; v případě pojišťovacího zprostředkovatele, který je právnickou osobou, pravomocným odsouzením právnické osoby pro trestný čin, jakož i pravomocným odsouzením některého z členů jejího statutárního nebo dozorčího orgánu pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin. Pojišťovací zprostředkovatel však bez dalšího neztrácí důvěryhodnost ve smyslu citovaných ustanovení pouze tím, že se jeho aktivity stanou předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení, ale jak výše uvedeno, teprve pravomocným odsouzením za některý ze stanovených trestných činů.Česká národní banka v této souvislosti uvítá, pokud jí budete informovat o případném pravomocném odsouzení společnosti FLIPR INVEST s.r.o. či její jednatelky, pokud k němu dojde, případně pokud jí poskytnete i kopii takového odsuzujícího rozhodnutí.

Klein x Pírková

(Čtenář, 15. 1. 2015 11:32)

Znám paní Pírkovou už dlouho, vím i o těchto stránkách, ale do třídy jsem s ní nechodila. Je to falešný, slizký a bezpáteřní tvor, který se neštítí ničeho. Všechno obrací ve svůj prospěch za každou cenu, jen vymýšlí další podlé praktiky, jak z lidí dostat peníze. Je to takový řetěz - od jednoho si půjčí pod záminkou investice, o které neví vůbec nic, a druhému něco málo vrátí, nic jiného jí nezbývá, pokouší se tak oddálit svůj konec. Ale jak dlouho jí to vydrží? Neznám pana starostu ani podrobnosti okolo něj, ale podle data je ta jeho kauza stará a asi už dávno vyřešená. Oproti tomu kauza paní Pírkové je více než čerstvá, proto se nabízí fakt, že tyto příspěvky si píše sama, aby špínu ze sebe přehodila na jiné. A že jí tam opravdu má. Tím, že upozorní na lotroviny jiných, ze sebe lepšího člověka neudělá. To, co udělala, jí zůstane. A asi to nebude úplně čisté - proč nemá kancelář, mění ji častěji než ponožky, proč nemá webové stránky, jako každý slušný podnikatel, který chce mít pozitivní reklamu, proč nezvedá telefony klientům, proč se ukrývá za jména jiných? Je jen otázkou času, než bude potrestaná, tak jako všichni, i zmiňovaný pan starosta. Přeju všem, aby své peníze dostali nazpátek a aby viník byl potrestán.

Re: Klein x Pírková

(( čtenář web. ), 16. 1. 2015 17:35)

Lépe by Pírkovou a její charakter nepopsal žádný právnik. Mohu s tímto příspěvkem jedině souhlasit a dávam pisateli PALEC NA HORU. Máte múj obdiv. Díky za takové příspěvky. Je to pravdivá reference o známe podvodnici Naděždě Pírkové.

Re: Re: Klein x Pírková

(náhodný čtenář, 2. 2. 2015 22:51)

Vážení spolupisatelé,tak jak to tady čtu,tak si sám pro sebe říkám,, přeci není možné v našem právním státě nechat tak snadně podnikat takové p..e jako je zde na stránkách zmíněná Pírková ,, A kladu si otázku. Je ten náš stát opravdu tak skorumpovaný, nebo je chyba na straně žalujících? A je opravdu ta Pírková tak výjimečně chytrá, nebo jsou její obětí podvodů, s prominutím POSEROV'E, kteří nedosáhnou na spravedlivé projednání svých kauz u soudu? Přeci i ten největší naiva ví, že podvod se nehlásí na policii,ale podává se žaloba u občanského soudu v místě bydliště.Jeli pravdou, že mne Pírková podvedla, nebo záměrně uvedla v omyl, nezbývá mně nic jiného, než podat žalobu u místně příslušného soudu. Tam uvedu všechny okolnosti a její úmysl mne uvésti v omyl při podepisování dokumentu a prokázat ji před soudem její podvodné jednání. Vím ,že je to dokazování složité, /zvláště když si podvod dotyčná dobře naplánuje/, ale je velká pravděpodobnost,že ji podvodné jednání dokáži. Přeci když mně podvodník připraví o několik stovek tisíc, tak nebudu uvažovat nad tím, že zaplatím právnikovi pár tisícovek. A to mám ještě velkou pravděpodobnost, že se mě to při vyhraném procesu vráti. Tak proč nechávat podnikat takové p..e jako je zmíněná zde na stránkách Pírková.Pro tyhle podvodníky je v našem státě jediné místo pro jejich existenci a tím je věznice, v kterémkoliv městě ČR. DODATEK: Při čtení těchto stránek věnovaných Naděždě Pírkové se mně zvedá žaludek a kdybych ji znal a mněl po ruce, tak bych ji upravil fasádu na ficka. Proto že ve slušné společností se podvody na seniorech nedělají.!!!

Re: Re: Re: Pírková

(XXX, 7. 2. 2015 17:14)

Děkuji za přidaný článek. Je to opravdu prasárna okrádat seniory.

Podání žaloby

(podvedený, 23. 1. 2015 1:47)

Dobrý den chtěl bych podat žalobu na NP asi prostřednictvím právníka, nerad bych naletěl na nějakého známého NP.Doporučil by mi někdo z úspěšných vymahatelů někoho ? Děkuji.
xyza54@seznam.cz

Re: Podání žaloby

(odpověď xy, 23. 1. 2015 21:17)

Žalobu podejte na státnim zastupitelství ve Vašem okr. městě. Není na tom nic složitého. Státnímu zástupci sdělte proč chcete Pírkovou žalovat a ten rozhodne o dalším postupu.- ( prostě Vám poradí ) Přeji hodně úspěchů.

Re: Re: Podání žaloby

(Jméno:, 25. 1. 2015 10:47)

To jsme zkoušeli a bylo to k ničemu-případ byl předán PČR v místě trvalého bydliště
žalované a tam už známí byli...

Re: Re: Re: Podání žaloby

(xy, 26. 1. 2015 15:52)

Nesouhlasím s Vámi. Pokud se podvodné jednáni odehrálo v místě trvalého bydliště VAŠEHO, musí to prošetřit policie ve Vašem obvodu. Podvedený jste byl přeci Vy a ne Pírková.

Re: Re: Re: Re: Podání žaloby

(podvedený, 27. 1. 2015 17:31)

Děkuji za reakce,nějak se budu muset rozhodnout,asi nemám na co čekat.

Re: Re: Re: Re: Re: Podání žaloby

(Výborné skušenosti s práv.Nový Jičín, 27. 1. 2015 18:16)

JUDR Vladimír Hampl neb. JUDR Ivo Kuběna . Přeji hodně šťestí!!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podání žaloby

(podvedený, 31. 1. 2015 19:22)

Děkuji

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Podání žaloby

(odpověď xy, 31. 1. 2015 20:52)

Není zač. Moc Vám držím palce. Pokud bude zapotřebí , podpořím Vás. Napište na tyto stránky jen / xy podal žalobu /

novinka

(krysa, 7. 1. 2015 13:05)

Mám nové informace a to přímo od policicie.Její byvalej kolega a společník doktor Hrbáč je její milenec. Manžel ji už vykop.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

následující »